डाउनलोड

शिर्षक प्रकार दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ ऐन, कानून, नियम प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि,२०७५.pdf ०७५/०७६ 04/05/2019 - 13:14
प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ ऐन, कानून, नियम प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यविधि,२०७५.pdf ०७५/०७६ 04/05/2019 - 13:12
प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधि २०७५_0.pdf ०७५/०७६ 04/05/2019 - 12:58
प्रदेश खर्चको मापदण्ड निर्देशिका २०७५ निर्देशिका प्रदेश खर्चको मापदण्ड निर्देशिका 2075.pdf ०७५/०७६ 01/06/2019 - 15:33
प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधी, २०७५ ऐन, कानून, निर्देशिका प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधी २०७५.pdf ०७५/०७६ 12/17/2018 - 14:49
वार्षिक कार्यक्रम २०७५/७६ प्रकाशन वार्षिक रिपोर्ट ०७५।०७६.docx ०७५/०७६ 11/27/2018 - 14:25
राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २०७५ जानकारी, प्रकाशन, समाचार राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम.docx ०७४/०७५ 11/02/2018 - 13:11
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ऐन, प्रकाशन प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन,२०७५.pdf ०७४/०७५ 10/31/2018 - 11:56
प्रदेश नं. २ को आ.व. २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ऐन, प्रकाशन २०७५ सालको ऐन न. ०५.pdf ०७४/०७५ 10/31/2018 - 11:51
ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ्ग र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका ढुङ्गा गिटि बालुवा कार्यविधि २०७५.pdf ०७४/०७५ 10/28/2018 - 15:11
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७) जानकारी, बोलपत्र, समाचार बोलपत्र.pdf ०७५/०७६ 10/24/2018 - 12:38
बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको जानकारी, बोलपत्र, समाचार ०७५/०७६ 09/16/2018 - 15:17
Invitation for Bids (SUV 2WD Jeep) जानकारी, बोलपत्र, समाचार MoEAP.pdf ०७५/०७६ 09/13/2018 - 17:09
मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान जानकारी, बोलपत्र, समाचार सूचना (मोटर साइकल बोलपत्र).pdf ०७५/०७६ 08/24/2018 - 15:59
सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना बोलपत्र, समाचार CCF_000032.pdf ०७५/०७६ 08/08/2018 - 15:29
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना जानकारी, निर्णय, परिपत्र notice-cement.pdf ०७५/०७६ 07/18/2018 - 17:30
आर्थिक विधेयक २०७५ ऐन, प्रकाशन, समाचार आर्थिक ऐनको मस्यौदा अन्तिम प्रती.pdf ०७५/०७६ 07/18/2018 - 17:25
विनियोजन विधेयक २०७५-०७६ ऐन, प्रकाशन विनियोजन विधेयक २०७५-०७६.pdf ०७५/०७६ 06/23/2018 - 23:46
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्य प्रकाशन, प्रतिवेदन, बजेट बजेट बक्तव्य ७५-७६.pdf ०७५/०७६ 06/23/2018 - 23:02
प्रदेश राजपत्र अन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यस्थित गर्न बनेको ऐन ऐन, प्रकाशन Aarthik Rajpatra.pdf ०७४/०७५ 04/13/2018 - 09:35