कृषि : अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

तस्वीर साभारः राष्ट्रिय योजना आयोग (https://www.npc.gov.np/)