माननीय मन्त्रीज्यूद्धारा इद-ऊल-अजहा (बकरिद) को उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त ।