सुचना तथा जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सूचनाः विभिन्न अनुदान सम्बन्धमा ०७५/०७६ सूचना१.pdf 03/17/2019 - 11:13
प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण ०७५/०७६ शशर्त अनुदान स्वकृत लिस्ट.pdf 03/15/2019 - 15:35
राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २०७५ ०७४/०७५ राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम.docx 11/02/2018 - 13:11
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७) ०७५/०७६ बोलपत्र.pdf 10/24/2018 - 12:38
बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको ०७५/०७६ 09/16/2018 - 15:17
Invitation for Bids (SUV 2WD Jeep) ०७५/०७६ MoEAP.pdf 09/13/2018 - 17:09
मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान ०७५/०७६ सूचना (मोटर साइकल बोलपत्र).pdf 08/24/2018 - 15:59
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ०७५/०७६ notice-cement.pdf 07/18/2018 - 17:30