सुचना तथा जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035814.pdf 04/01/2020 - 16:42
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष(स्थापना र सञ्चालन) नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोष स्थापना नियमावली.pdf 04/01/2020 - 09:37
कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf 04/01/2020 - 08:57
मा. मन्त्रीज्यूद्वारा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त । ०७६/०७७ 10/20/2019 - 14:00
सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf 09/09/2019 - 12:58
माननीय मन्त्रीज्यूद्धारा इद-ऊल-अजहा (बकरिद) को उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त । ०७६/०७७ 08/11/2019 - 21:43
व्यय अनुमानको विवरण आ.व. २०७६/७७ ०७६/०७७ redbook.pdf 07/31/2019 - 12:30
कार्यक्रम शंसोधन सम्बन्धमा जगरनाथपुर गा.पा. ०७५/०७६ jagarnathpur.pdf 07/14/2019 - 17:45
कार्यक्रम शंसोधन सम्बन्धमा गोडैता न.पा. ०७५/०७६ godaita.pdf 07/14/2019 - 17:29
शसर्त अनुदानको रकम फुकुवा/निकाशा वारेको सूचना ०७५/०७६ BRW30F7727F1EB3_019420.pdf 07/09/2019 - 16:30
आ.व. २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयक ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक_२०७६-७७.pdf 06/19/2019 - 12:59
आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ०७५/०७६ आर्थिक विधेयक२०७६.pdf 06/19/2019 - 12:42
Invitation for Sealed Quotation ०७५/०७६ मोटरसाईकल सूचना.pdf 06/17/2019 - 14:43
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/०७७ ०७५/०७६ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2019 - 14:41
आ. व. २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य ०७६/०७७ बजेट वक्तव्य.pdf 06/16/2019 - 19:44
Notice : Procurement of Supply and Delivery of Vehicles ०७५/०७६ notice_1.pdf 06/07/2019 - 14:50
सूचनाः प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/०२/१० को निर्णय बमोजिम सशर्त अनुदानका संशोधित कार्यक्रमहरु यसैसाथ संलग्न गरी प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । ०७५/०७६ सशर्त अनुदान.pdf 05/29/2019 - 15:17
स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धी रकमको व्यहोरा ०७५/०७६ समानिकरण अनुदान बाँडफाँट.pdf 05/22/2019 - 12:58
सूचनाः विभिन्न अनुदान सम्बन्धमा ०७५/०७६ सूचना१.pdf 03/17/2019 - 11:13
प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण ०७५/०७६ शशर्त अनुदान स्वकृत लिस्ट.pdf 03/15/2019 - 15:35
राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २०७५ ०७४/०७५ राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम.docx 11/02/2018 - 13:11
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७) ०७५/०७६ बोलपत्र.pdf 10/24/2018 - 12:38
बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको ०७५/०७६ 09/16/2018 - 15:17
Invitation for Bids (SUV 2WD Jeep) ०७५/०७६ MoEAP.pdf 09/13/2018 - 17:09
मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान ०७५/०७६ सूचना (मोटर साइकल बोलपत्र).pdf 08/24/2018 - 15:59
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ०७५/०७६ notice-cement.pdf 07/18/2018 - 17:30