जानकारी

मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान

यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि आवश्यक सवारी साधनको लागि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना ।