जानकारी

प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५।११।२४ को बैठकबाट स्वीकृत प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण

 

मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान

यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि आवश्यक सवारी साधनको लागि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना ।