मन्त्रालयको बारे

सम्वत् २०७४ साल मंसिर २१ गते प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सम्वत् २०७४ साल फागुन ३ गते सरकारको गठनसँगै यस मन्त्रालयको संचालन भएको हो। सोच: स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद्उन्मुख अर्थतन्त्र एवम् समृद्ध नेपाली । उद्देश्य: प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका आधारशीला तयार गरी प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउदै समग्र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्नु।