माननीय मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आ.व. २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्वको सामूहिक तस्वीर

फोटो