कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद तह शाखा / महाशाखा मोवाईल नम्बर इमेल
Img उद्धवराज न्यौपाने उपसचिव राजस्व 9854021946 uddhav.neupane@nepal.gov.np
Bijy Kumar Chaudhary श्री विजय कुमार चौधरी लेखा अधिकृत ९८४३६६६०१८ vijay30nov@gmail.com
rajan jha राजन कुमार झा शाखा अधिकृत 9860819971 jharajan01@gmail.com
विनोद यादव विनोद कुमार यादव शाखा अधिकृत 9843619149 yadavbinod799@gmail.com
Mithilesh Mahato मिथिलेश कुमार महतो शाखा अधिकृत 9854023961 mithileshkm65@gmail.com
sunil kumar pasman सुनिल कुमार पासमान शाखा अधिकृत 9817849901 sunilkumar50410@gmail.com
Suresh Prasad Chaulagai सुरेश प्रसाद चौलागाई कानून अधिकृत ९८६२६७१८२९ chaulagaisuresh2005@gmail.com
Pankaj Jha श्री सुधिर कुमार झा कम्पयूटर अधिकृत ९८४१५६९९९७ me.sudhirjha@gmail.com
sunil sah सुनिल कुमार शाह कम्पयूटर अधिकृत 9841055640 sunilkumarshah5376@gmail.com
brahma ब्रह्मा नारायण प्रसाद यादव नायब सुब्बा 9815256968 rp67094@gmail.com
Nanulal Mahato ननु लाल महतो सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२८८०७२१ nanulal2010@gmail.com