०७४/०७५

प्रदेश राजपत्र अन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यस्थित गर्न बनेको ऐन

प्रदेश राजपत्र अन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ ।
प्रकाशित मितिः २०७४।१२।१४

यस ऐन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।